H I R D E T M É  N Y I   M E G H Í V Ó

 

a WellnessCentrum.hu Kft. (székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 9/b) cs. a. -Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.01-15-00023/9. sz. végzésével. A csődeljárás kezdő időpontja 2015. július 23- a Cstv. 17. § (1) bekezdésben foglaltak alapján

2015. szeptember 16-án ( szerdán )

15:00 órakor

a  hitelezőkkel

                                                    e g y e z s é g i     t á r g y a l á s t

tart, melyre  Hitelezőit ezúton tisztelettel meghívja.

Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen, vagy képviselőjük útján vehetnek részt, akiknek e minőségüket - erre irányuló külön felhívás nélkül is - a vagyonfelügyelő számára is igazolni kell.

A tárgyalás helye:      A társaság székhelyén

1203 Budapest, Pesterzsébet – Téglagyártó 9/B.

Az egyezségi tárgyalásról jegyzőkönyvet készítünk, mely a társaság székhelyén megtekinthető, továbbá minden nyilvántartásba vett hitelezőnek megküldjük, ha email címét megadja a jelenléti íven.

Tájékoztatjuk Tisztelt Hitelezőt, hogy a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 8. § (4.) bekezdés b) pontjában felsorolt iratokat, valamint a Cstv. 17. § (3) bekezdés alapján az egyezségi javaslatot az egyeztető tárgyalást 5 munkanappal megelőzően szintén a társaság székhelyén megtekintheti.

Budapest, 2015. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

 

 

Wellnesscentrum.hu Kft.