Tisztelt Hitelező!

 

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.01-15-00023/9. sz. végzésével elrendelte a WellnessCentrum.hu Kft. (székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 9/b) csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja 2015. július 23.

 

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: AGRO-ALBA zrt., 1027 Budapest, Frankel Leó út 11. 3. em. 12.

 

Fennálló követeléseiket a csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül – a csődeljárás alatt keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 8 munkanapon belül – jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Hitelezői igénybejelentésük visszaigazolásának feltétele a követeléseiket megalapozó okiratok csatolása, valamint a követelésük 1 %-ának – de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 100.000,- Ft – nyilvántartásba-vételi díjként való befizetése az AGRO-ALBA zrt. MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-00093657 számú bankszámlájára.

 

 

Tisztelt Vásárló,

 

A csődeljárás nem érinti a nálunk lévő foglalásokat, hiszen Önök közvetlen a szállodának fizetnek. Társaságunk a csődeljárás alatt is zavartalanul üzemel,  mely reményeink szerint sikeresen fog befejeződni, várhatóan szeptember végén. 

 

 

 

Budapest, 2015. július 29.

 

 

 

   WellnessCentrum.hu Kft. „cs.a.”